ԶԱՄԲՅՈւՂ
ԶԱՄԲՅՈւՂԸ ԴԱՏԱՐԿ է

ԴՈւՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ