Գաղտնիության Քաղաքականություն

Ստորև ներկայացված են կայքի գաղտնիության քաղաքականության պայմաննները: Եթե շարունակում եք օգտվել կայքի ծառայություններից, նշանակում է՝ համաձայն եք մեր պայմաններին: Եթե այնտեղ կան կետեր, որոնց հետ համաձայն չեք, ապա ազատ եք լքելու կայքի տիրույթը: 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ

Մենք կարող ենք հավաքագրել անձնական տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝

  • անուն-ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ․ փոստի հասցե 
  • ձեր կատարած գնումների ցանկը
  • առաքման հասցեները և տրամադրված լրացուցիչ տեղեկությունները

Ընկերությունը երաշխավորում է տրամադրված տեղեկությունների և տվյալների գաղտնիությունը և բացառում երրորդ կողմի ներգրավվածությունը: 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Մեր կողմից հավաքագրած տեղեկությունները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով․

  • որակի բարևլավում
  • մատուցվող ծառայության արդյունավետության ապահովում
  • հնարավոր անճշտությյունների դեպքում կոնտակտային տվյալների կրկնակի ստուգում
  • վիճակագրության արձանագրում
  • մարքեթինգային նպատակներով