ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ԶԱՄԲՅՈւՂ
0դր
0դր

Առաքումը Երևանում մինչև 6կմ կկազմի 1000 դրամ, իսկ 6կմ-ից ավել ամեն մի կիլոմետրի դիմաց կգանձվի հավելյալ 100 դրամ: